Bedrijfscorrespondentie

Wilt u de kwaliteit van de bedrijfscorrespondentie van u of uw medewerkers verhogen? Wilt u uw competenties vergroten door zakelijke, klantvriendelijke en beknopte brieven zoals e-mails of andere documenten te schrijven?

Dan bieden de workshops 'bedrijfscorrespondentie' van iCTS opleidingen die mogelijkheid!

Correspondentie met interne of externe relaties vereist een zorgvuldige afhandeling. Inhoudelijk bent u of uw medewerkers goed op de hoogte van het onderwerp, maar om dit schriftelijk op een duidelijke en correcte wijze over te brengen aan derden vraagt om andere competenties. Onder leiding van een ervaren trainer leert u hoe u uw zakelijke correspondentie beter en in minder tijd kunt verzorgen.

Na de trainingsdagen schrijft u vol zelfvertrouwen uw e-mails, brieven, offertes, projectvoorstellen of verslagen.

iCTS biedt binnen het domein bedrijfscorrespondentie de volgende modules aan:

- Zakelijke brieven schrijven en beantwoorden
- Zakelijke e-mails schrijven en beantwoorden
- Prijsopgaven en offertes schrijven

Doelgroep
Iedereen die de kwaliteit van zijn of haar zakelijke correspondentie of van zijn of haar medewerkers naar een hoger niveau wil brengen.

Programma
- Inleiding in de communicatietheorie
- Doel en doelstelling van uw zakelijke correspondentie
- Klantgericht opdrachtgever gericht formuleren
- Opbouw van uw bedrijfscorrespondentie
- Positief taalgebruik

Trainingsvorm(en): 

Als werkvorm wordt de workshop gebruikt. De workshops starten met een quick-scan van de kennis van de Nederlandse taal door middel van enkele korte toetsen. In de workshop worden de deelnemers aan de hand van door henzelf meegebrachte casus geleerd op een juiste en adequate wijze schriftelijk te reageren. Daarnaast worden door middel van rollenspellen de deelnemers getraind om mondelinge afspraken schriftelijk vast te leggen.

Resultaat: 

Na afloop van deze training:

- Brengt u de kwaliteit van uw bedrijfscorrespondentie naar een hoger niveau
- Weet u hoe u uw bedrijfscorrespondentie opbouwt en daarin structuur aanbrengt
- Kunt u uw correspondentie klant- of opdrachtgever gericht formuleren
- Leert u uw correspondentie af te stemmen op doel en doelgroep
- Weet u de Nederlandse taal correct te gebruiken
- Kunt u gebruik maken van hulpmiddelen om Nederlandse taal correct toe te passen

Kosten: 

Voor de kosten van deze training verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met ons opleidingsteam.

Contact informatie: 

Mail naar: info@ictsopleidingen.nl of bel: 072 511 12 23.

Schrijf je nu in voor deze opleiding:
Bekijk ook: 
icts-opleiding