Projectmanagement

Projectmanagement opleidingen bij iCTS bieden onder andere PRINCE2®, Time Management en bijvoorbeeld het Succesvol Managen van kleine projecten voor junior en medior- projectmanagers. Met natuurlijk als uitgangspunt: KISS - 'Keep It Simple and Smart'.

De training bestaat uit een vast aantal onderwerpen. In overleg kan een maatwerk-programma worden opgesteld dat specifiek gericht is op de wensen binnen de organisatie. De trainingen worden zowel in-company als bij open inschrijving aangeboden.

PRINCE2®

PRINCE2® is een methode voor projectmanagement en staat voor PRojects IN Controlled Environment. Bij PRINCE2® staat het getal ‘7’ centraal en het bestaat van ook uit 7 thema’s, 7 processen en 7 principes. Tijdens de training zal er dan ook uitgebreid stil gestaan bij deze 3 x 7. De inhoud en de duur van de training worden in overleg bepaald.

Timemanagement

Tijdens deze training wordt stilgestaan bij het efficiënter indelen van uw tijd. Hoe kan er tijd bespaard worden en toch hetzelfde resultaat worden bereikt? Tijdens deze training leert u tips en trucs om dit doel te bereiken. Ook kan er gedacht worden aan timemanagement in combinatie met Outlook. Hoe kan efficiënter met de tijd omgegaan worden door middel van het beter organiseren van uw Outlook. De inhoud en duur van deze training zal in overleg worden bepaald.

Projectmanagement Small Business

Het programma “Succesvol managen van kleine projecten” is door iCTS Opleidingen opgezet voor junior en medior- projectmanagers uit profit- en non-profitorganisaties. Tijdens deze training worden de projectmanagement-skills van startende en medior projectleiders versterkt. De training is de eerste opstap om op termijn door te groeien naar senior-projectmanager voor grote en bedrijfsrisicovolle projecten.

KISS 'Keep It Simple and Smart'

KISS is het uitgangspunt van de training. We trainen het projectmanagement op een beknopte en pragmatische wijze in het opstarten, het managen en het behalen van goed resultaat van een project. Dit doen we binnen een bepaalde tijd en met de benodigde middelen. In deze training komen alle aspecten van het managen van projecten (de hard-skills en soft-skills) aan de orde.

Ook wordt aandacht besteed aan de plaats van het projectmatig werken binnen een organisatie, de communicatie over een project naar de organisatie en het omgaan met risico’s voor het project. Het programma is ook geschikt voor de projectmedewerkers en medewerkers op de werkvloer, de administratie en project-en bedrijfsbureaus. De meerwaarde voor de organisatie om ook de medewerkers uit andere disciplines te trainen, is dat ieder in zijn of haar eigen rol dezelfde uitgangspunten en dezelfde 'projecttaal' hanteert. Dit zijn allen belangrijke succesfactoren voor een geslaagd project!

Het programma is opgebouwd uit een zestal modules, die zowel als totaal-training, maar ook per module is te volgen. Daarnaast bevat het programma een aantal additionele modules die de competenties van de projectmanager versterken. In de praktijk blijkt dat de projectmanager moet beschikken over een aantal 'hard-skill'-competententies, maar zich ook moeten kunnen bedienen van 'soft-skill'-competenties.

Lesmateriaal: 

Naast een reader ontvangen de deelnemers de nieuwste literatuur op gebied van projectmanagement. De modules zijn flexibel van opzet. De werkvorm is daar waar mogelijk in de vorm van een workshop, waarin de deelnemers worden uitgenodigd hun eigen casus in te brengen. Van elkaar leren is daarbij het motto.

Trainingsvorm(en): 

- Maatwerk training

Resultaat: 

Na afloop van de volledige training zijn de deelnemers in staat een project op te starten, te managen en vervolgens een plan op te leveren.

Kosten: 

Voor de kosten van onze project management opleidingen verzoeken wij u vriendelijk om contact op te nemen met ons opleidingsteam.

Contact informatie: 

Mail naar: info@ictsopleidingen.nl of bel: 072 511 12 23.

Schrijf je nu in voor deze opleiding:
icts-opleiding